Kinderreime international

Dandini dandini dasdana

Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Tantini tantini tamama
Kızlar gider hamama